Αποθηκάριος (Logistics)

Αποθηκάριος είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι επιφορτισμένος με το συντονισμό των παραγγελιών από πελάτες, της αγοράς πρώτων υλών από προμηθευτών αλλά και της φύλαξης έτοιμων προϊόντων από το εργοστάσιο μέχρι αυτά να πωληθούν. Μέσα στις αρμοδιότητές του είναι η έκδοση παραστατικών (δελτίων αποστολής, φορτωτικών κτλ.), η έγκαιρη ετοιμασία των παραγγελιών μέχρι αυτές να παραληφθούν, η τακτοποίηση στα ράφια των παραλαβών και το αντίστροφο (picking).

Ο αποθηκάριος λαμβάνει συμμετοχή στις τακτικές απογραφές αποθήκης που πραγματοποιούνται συνήθως μια φορά το χρόνο και αφορούν την πραγματική καταγραφή των προϊόντων, τη σύγκριση με τις ποσότητες που αναφέρουν τα βιβλία της αποθήκης και η αποστολή προς το λογιστήριο των απαιτούμενων διορθωτικών εγγραφών. Λόγω της φύσης της εργασίας αυτής υπάρχει καθημερινή επαφή με το λογιστήριο της εταιρείας, το τμήμα πωλήσεων, το τμήμα αγορών κτλ. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι εταιρείες δε διαθέτουν δικές τους αποθήκες αλλά νοικιάζουν χώρο και το σύνολο των εργασιών πραγματοποιείται από εταιρείες Logistics, με αποτέλεσμα στο ίδιο μέρος να πραγματοποιούνται οι άνωθεν διαδικασίες για περισσότερες τους ενός εταιρειών.

Προαπαιτούμενα

  • Προαπαιτούμενο για τη θέση αυτή είναι η υπευθυνότητα και η ακεραιότητα ενός υποψηφία,
  • Η γνώση ορισμένων εργαλείων ERP και WMS, καθώς και ο καλός χειρισμός Η/Υ,
  • Τέλος, σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται ο υποψήφιος να διαθέτει άδεια χειριστή κλαρκ