Η αγγελια αυτη δημοσιευθηκε πριν από 2 μηνες και ισως εχει καταργηθει

Φαρμακαποθήκη με ηγετική θέση στο κλάδο της με έδρα την ανατολική Θεσσαλονίκη, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της Οικονομικής Διεύθυνσης:

Διευθυντής Λογιστηρίου

Ο κάτοχος της θέσης θα ανήκει στην ομάδα της Οικονομικής Διεύθυνσης και θα έχει την ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα & IFRS

Κύρια Καθήκοντα

 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα IFRS & Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Έκδοση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων & αναφορών προς τη Διοίκηση
 • Συνεργασία με μηχανογράφηση για την αυτοματοποίηση των εργασιών του λογιστηρίου
 • Σύνταξη & έλεγχος cash flow διαχείριση δανείων
 • Συνεργασία με τη Διοίκηση στη σύνταξη & παρακολούθηση του προϋπολογισμού

Προφίλ Υποψηφίου

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση ευθύνης
 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση λειτουργίας συστημάτων ERP & Microsoft Office
 • Πολύ καλή γνώση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & IFRS
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Αποδεδειγμένες οργανωτικές & συντονιστικές δεξιότητες
 • Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας

Παροχές Εργοδότη

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον & συνεχής ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • Ομαδική ασφάλιση
 • Η εταιρεία προσφέρει πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων

Εταιρεία: Lelos Group
Επικοινωνία: Careernet
Περιοχή: Θεσσαλονίκη