Βάσεις 2022: Όσο ψηλότερα, τόσο μεγαλύτερες οι ελεύθερες πτώσεις

Ελεύθερες πτώσεις των τμημάτων υψηλής ζήτησης και άνοδοι των τμημάτων μεσαίας ζήτησης συνθέτουν την γενική εικόνα των βάσεων που ανακοινωθήκαν από το υπουργείο Παιδείας.

Οι ‘’Ελεύθερες Πτώσεις’’ των βάσεων στα τμήματα υψηλής ζήτησης του 1ου Επιστημονικού πεδίου οφείλονται κυρίως στην έλλειψη γραπτών αριστούχων και δευτερευόντως στη σημαντική μείωση κατά 4.300 των υποψηφίων του 1ου Πεδίου.

Τα ‘’Φιλολογικά’’ τμήματα που βρίσκονται κυρίως στη ‘’μεσαία’’ περιοχή βάσεων σημείωσαν άνοδο ακόμη και 1100 μορίων! Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι τα γραπτά των υποψηφίων είχαν συσσωρευμένες βαθμολογίες σε αυτή την περιοχή. Επιπλέον, πολλά τμήματα μείωσαν τον συντελεστή των Αρχαίων στα οποία διαχρονικά επιτυγχάνονται χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με τα Λατινικά και την Ιστορία.

Στα παιδαγωγικά τμήματα, αν και αυτά ανήκουν στη μεσαία βαθμολογική περιοχή, σε γενικές γραμμές παρατηρήθηκε σημαντική πτώση καθότι αυτά δέχονται υποψήφιους από όλα τα πεδία. Αυτό ισχύει τόσο στα τμήματα Δασκάλων όσο και στα τμήματα Νηπιαγωγών.

Στα δύο στρατιωτικά τμήματα του 1ου Πεδίου σημειώθηκε ‘’βουτιά’’ βάσεων στην κυριολεξία με το Νομικό ΣΣΑΣ μάλιστα, να πέφτει κάτω από το φράγμα των 18.000 μορίων.

Source for more details