Τι είναι ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος;

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος είναι ο επαγγελματίας ο οποίος παρέχει συμβουλές στους πελάτες του σχετικά με τον οικονομικό τους προγραμματισμό ή τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων προκειμένου αυτοί να πραγματοποιήσουν τους χρηματοοικονομικούς τους στόχους.

Οι πελάτες ενός χρηματοοικονομικού συμβούλου μπορεί να ποικίλουν, από ιδιώτες που επιθυμούν επαγγελματικές συμβουλές και προγραμματισμό προκειμένου να επιτύχουν κάποιους οικονομικούς στόχους οικογενειακού προγραμματισμού έως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες, μη κυβερνητικούς οργανισμούς ή ακόμα και κράτη που μπορεί να επιθυμούν για παράδειγμα την αναδιάρθρωση του χρέους τους ή την ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιρειών ή την εύρεση τρόπων χρηματοδότησης μεγάλων έργων.

Περισσότερα