Τμήματα

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) (1601)

Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τις Σέρρες, ιδρύθηκε το 2019 ως μετεξέλιξη του Τμήματος ...