Τι διδάσκεται στο μάθημα Ανάλυσης και Σχεδιασμού Επιχειρηματικών Διαδικασιών;

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • προσδιορίζουν και να αξιολογούν την πρόταση αξίας της επιχείρησης προς τον πελάτη.
  • γνωρίζουν βασικές έννοιες ανάλυσης και σχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών και επιχειρηματικής μοντελοποίησης.
  • γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τεχνικές ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών και επιχειρηματικής μοντελοποίησης.
  • γνωρίζουν τεχνικές συλλογής στοιχείων και τεκμηρίωσης των επιχειρηματικών διαδικασιών.
  • αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών μοντέλων, να αναγνωρίζουν προβληματικές περιοχές της επιχειρηματικής λειτουργίας και να προτείνουν διορθωτικές ενέργειες και βελτιώσεις.
  • διαχειρίζονται σύνθετες έννοιες αναφορικά με την καινοτομία του επιχειρηματικού μοντέλου.

Περισσότερα