Επαγγέλματα

Financial Controller ή Financial Reporting Analyst

Financial Controller ή Financial Reporting Analyst Financial Controller είναι ο επαγγελματίας ο οποίος βρίσκεται σε μια θέση ανάμεσα στο Λογιστήριο και στη διοίκηση μιας επιχείρησης. Είναι ...

Πωλητής (Merchandiser) ή Account Manager

Ο Πωλητής (Merchandiser) είναι ο επαγγελματίας πωλητής, ο οποίος όμως δε βρίσκεται σε κατάστημα πώλησης (π.χ. είναι εντελώς διαφορετικός ο ρόλος του από έναν πωλητή σε φυσικό κατάστημα ενδυμάτων). ...

Υπάλληλος Μισθοδοσίας / Payroll Specialist

Υπάλληλος Μισθοδοσίας είναι ο επαγγελματίας ο οποίος συνήθως εργάζεται στο λογιστήριο κάποιας επιχείρησης ή είναι μέλος ενός λογιστικού γραφείου το οποίο παρέχει υπηρεσίες μισθοδοσίας σε άλλες ...

Διαχειριστής eCommerce/Social media channels

Διαχειριστής eCommerce/Social media channels είναι ο επαγγελματίας που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του περιεχομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και των site/blog και eshop μιας ...

Εμπορικός Αντιπρόσωπος (Commercial Agent)

Εμπορικός αντιπρόσωπος είναι ο επαγγελματίας ο οποίος διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου προσώπου την πώληση ή την αγορά εμπορευμάτων. Ειδικότερα, προσπαθεί να κλείνει συμφωνίες και να προστατεύει ...

Στέλεχος Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων (Market Research Specialist / Statistician)

Στέλεχος Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων είναι ο επαγγελματίας ο οποίος εργάζεται σε εξειδικευμένες εταιρείες και έχει ως αντικείμενο εργασίας τη διεξαγωγή ερευνών για λογαριασμό ...

Μεσολαβητής Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ombudsman for Banking Services & Investments)

Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΜΤΕΥ) είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο προήλθε από την ενοποίηση του Τραπεζικού Μεσολαβητή και του ...