Ερωτήσεις

Τι προσφέρει ο oikonomologos.gr;

oikonomologos.gr είναι ένας οδηγός οικονομικών σπουδών ο οποίος έχει στόχο να βοηθήσει: τους μελλοντικούς φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν οικονομική κατεύθυνση, στην επιλογή της κατάλληλης ...

Τι είναι ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος;

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος είναι ο επαγγελματίας ο οποίος παρέχει συμβουλές στους πελάτες του σχετικά με τον οικονομικό τους προγραμματισμό ή τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων ...

Τι διδάσκεται στο μάθημα Ανάλυσης και Σχεδιασμού Επιχειρηματικών Διαδικασιών;

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: προσδιορίζουν και να αξιολογούν την πρόταση αξίας της επιχείρησης προς τον πελάτη. γνωρίζουν βασικές έννοιες ανάλυσης και ...