Γραφείο Διασύνδεσης – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Σκοπός της λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι να αποτελεί:

  • Πηγή έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των φοιτητών και αποφοίτων του πανεπιστημίου σε θέματα που αφορούν τόσο την εκπαίδευση, όσο και το επάγγελμα του γεωπόνου.
  • Σημείο ενημέρωσης για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφιών και κληροδοτημάτων.
  • Υπηρεσία παροχής ενημέρωσης για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής.
  • Φορέας παροχής ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής για φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες.
  • Σημείο υποστήριξης φοιτητών και νέων αποφοίτων που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στα πλαίσια της αυτοαπασχόλησης.
  • Υπηρεσία ενημέρωσης και υποστήριξης των φοιτητών όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών.
  • Συνδετικό κρίκο μεταξύ του γεωπονικού πανεπιστημίου και της αγοράς εργασίας.
  • Γέφυρα επικοινωνίας του πανεπιστημίου με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων του το Γραφείο τηρεί βάσεις δεδομένων με στοιχεία επιχειρήσεων, υποτροφιών, μεταπτυχιακών, αποφοίτων κ.α., διοργανώνει Ημέρες Καριέρας, πραγματοποιεί σεμινάρια ομαδικής συμβουλευτικής και εκδίδει συνεχώς ενημερωτικό υλικό το οποίο απευθύνεται στους φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος.

 

Website