Γραφείο Διασύνδεσης – ΤΕΙ Πειραιά

TEI Peiraia - Oikonomologos.gr - logoΤο Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Πειραιά αποτελεί μία οργανωμένη προσπάθεια για την υποστήριξη και τη διεύρυνση της επικοινωνίας, αναπτύσσοντας σταθερούς δεσμούς, μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας και της παραγωγής.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Πειραιά απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές και πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με προτεραιότητα σε αυτούς του ιδρύματος καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Έχοντας σαν πυρήνα ένα σύγχρονο δίκτυο επικοινωνίας, το γραφείο διασύνδεσης δραστηριοποιείται για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

  • Συμβολή στην επιμόρφωση, εξειδίκευση και επαγγελματική αποκατάσταση των τελειοφοίτων και πτυχιούχων του ιδρύματος.
  • Κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων με εξειδικευμένα στελέχη.
  • Ενημέρωση του ιδρύματος για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της παραγωγής και συμμετοχή στις δραστηριότητες προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών.
  • Συνεργασία με αντίστοιχα γραφεία των ΑΕΙ / ΤΕΙ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Προσφορά πληροφόρησης για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, κατατακτήριες εξετάσεις, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κτλ.
  • Προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο κατά την διάρκεια των σπουδών όσο και μετά την αποφοίτηση για την ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας, ατομικά ή σε οργανωμένες ομάδες.
  • Υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναφορικά με τις εξειδικεύσεις και το προσφερόμενο έργο του ιδρύματος.
  • Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των αποφοίτων.
  • Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας, σε τοπικό επίπεδο, με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς προκειμένου για την από κοινού ανάληψη δράσης προώθησης της εργασιακής ένταξης των αποφοίτων.
  • Δημιουργική επικοινωνία με αποφοίτους οι οποίοι ασχολούνται σε σημαντικές θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο την καθοδήγηση των σπουδαστών και τη μεταφορά των εμπειριών τους (mentoring).

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Πειραιά συνεργάζεται με εκατοντάδες επιχειρήσεις κυρίως του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την απασχόληση σπουδαστών και πτυχιούχων του ιδρύματος και την ανάπτυξη πολυδιάστατων συνεργασιών σε τεχνολογικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ακόμη, το γραφείο διασύνδεσης προωθεί βιογραφικά σπουδαστών και πτυχιούχων σε θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας αντίστοιχα, εξυπηρετώντας σχετικά αιτήματα επιχειρήσεων που επιδιώκουν να βρουν εξειδικευμένα στελέχη στο γραφείο διασύνδεσης.

 

Website