Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Πανεπιστήμιο Πατρών

Panepistimio Patron - Oikonomologos.gr - logoΤο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Πανεπιστημίου Πατρών ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995 και από τότε δραστηριοποιείται σε σεμινάρια κατάρτισης που το αντικείμενο τους καλύπτει όλο το φάσμα της τεχνολογίας, της διοίκησης και των ανθρωπιστικών επιστημών, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει μεθόδους βελτίωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση ενηλίκων.

Οι δραστηριότητες του ΚΕΚ αφορούν:

  • την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, κοινοτικών πρωτοβουλιών, προγραμμάτων καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας κ.α.
  • τη διεξαγωγή ερευνών, μελετών, ημερίδων και συνεδρίων και
  • την παραγωγή και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση με τις ανάγκες των προγραμμάτων.

Οι συνεργάτες του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του πανεπιστημίου Πατρών καθώς και άλλοι επιστήμονες υψηλού επιπέδου.

 

Website