Πρακτική Άσκηση – ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

TEI Anatolikis Makedonias & Thrakis - Oikonomologos.gr - logoΗ Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αφορά την άμεση επαφή των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο και συμβάλλει:

 • Στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
 • Στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των πτυχιούχων στο παραγωγικό σύστημα της χώρας.
 • Στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί τμήμα των σπουδών που περιλαμβάνονται στο 8ο εξάμηνο, γεγονός που χαρακτηρίζει τη βαρύτητα και τη σημασία που έχει ο θεσμός αυτός για το ΤΕΙ.

Ειδικότεροι στόχοι της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι:

 • Απόκτηση μια πρώτης εμπειρίας σχετικής με το επάγγελμα, εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και επαγγελματική ένταξή τους στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση.
 • Ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης.
 • Ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκούμενων φοιτητών και ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
 • Δημιουργία ενός διαύλου αμφίδρομης μεταβίβασης πληροφοριών μεταξύ του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης και των παραγωγικών φορέων.
 • Ανάπτυξη μηχανισμού για την ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Αναμενόμενα οφέλη των παραπάνω στόχων είναι:

 • H συστηματικότερη, ουσιαστικότερη και ορθολογικότερη παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης από τους επόπτες καθηγητές πρακτικής άσκησης του ιδρύματος.
 • Η δημιουργία μητρώου φορέων σχετικών με αντικείμενα Πρακτικής Άσκησης των τμημάτων που συμμετέχουν στην πράξη.
 • Η καλύτερη ενημέρωση τόσο των φοιτητών για τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης όσο και των φορέων για τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων φοιτητών.
 • Η δημιουργία ενός πιο μοντέρνου και πιο ευκίνητου οργανωτικού σχήματος για την αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης.

 

Website