Βιβλιοθήκη – Πανεπιστήμιο Πατρών

Panepistimio Patron - Oikonomologos.gr - logoΗ Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών είναι βιβλιοθήκη ανοιχτής πρόσβασης και δικαίωμα δανεισμού βιβλίων και χρήσης των υπηρεσιών της, έχουν όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ιδρύματος καθώς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών διαθέτει πλήρη δικτυακή υποδομή και σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει στα διάφορα αναγνωστήρια για μελέτη περίπου 400 άτομα.

Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνουν:

  • την κύρια συλλογή βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού με περίπου 90.000 τόμους οι οποίοι είναι αναζητήσιμοι μέσω του online καταλόγου της βιβλιοθήκης
  • τις συλλογές δωρεών με κυριότερη αυτή του Β.Β. Αντωνόπουλου
  • τις συλλογές των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης όπου παρέχεται πρόσβαση σε περισσότερα από 12.000 ηλεκτρονικά περιοδικά και σε πάνω από 12.000 ηλεκτρονικά βιβλία
  • ένα μεγάλο αριθμό βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων

Η βιβλιοθήκη παρέχει επίσης στους χρήστες τη δυνατότητα να παραγγείλουν άρθρα ή βιβλία από άλλες βιβλιοθήκες της χώρας ή του εξωτερικού μέσω της Υπηρεσία Διαδανεισμού.

 

Website