Πωλητής (Merchandiser) ή Account Manager

Ο Πωλητής (Merchandiser) είναι ο επαγγελματίας πωλητής, ο οποίος όμως δε βρίσκεται σε κατάστημα πώλησης (π.χ. είναι εντελώς διαφορετικός ο ρόλος του από έναν πωλητή σε φυσικό κατάστημα ενδυμάτων). Στην καθημερινότητά του εντάσσονται πολύ συχνές επισκέψεις σε πελάτες της επιχείρησης, δηλαδή σε καταστήματα, σε έδρες άλλων επιχειρήσεων κτλ. ανάλογα με τη φύση των εμπορευμάτων που πουλάει.
Συνήθως αναλαμβάνει να διαχειρίζεται συγκεκριμένο πελατολόγιο ανά νομό ή και περιφέρεια και για το λόγο αυτό στις περισσότερες των περιπτώσεων του παρέχεται εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο. Αντίστοιχα ο μισθός στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ένας συνδυασμός σταθερού εισοδήματος και μπόνους επί των πωλήσεων, μείγμα το οποίο μεταβάλλεται από εταιρεία σε εταιρεία και από κλάδο σε κλάδο. Τέλος, μέσα στα τυπικά καθήκοντα είναι συνήθως η δημιουργία report προς τη διοίκηση για παρακολούθηση του ανταγωνισμού, η εξαιρετική γνώση των κωδικών με τα προϊόντα που πουλάει η εταιρεία, ενώ στο τέλος της ημέρας γίνεται ο έλεγχος και η παραγγελιοληψία που στέλνεται μέσω προγραμμάτων/email ή συγκεκριμένης φόρμας.

Συχνά στις αγγελίες υπάρχουν θέσεις εργασίας τόσο με την ονομασία Merchandiser, όσο και με την Account Manager. Και στις δύο περιπτώσεις τα καθήκοντα είναι συγγενή με την παρατήρηση ότι οι θέσεις που αφορούν τον πρώτο ορισμό αναφέρονται συνήθως σε πώληση φυσικών προϊόντων (π.χ. εργαλεία, καταναλωτικά είδη, τρόφιμα κτλ.), ενώ ο δεύτερος ορισμός συνήθως αναφέρεται σε παροχή υπηρεσιών, χωρίς βέβαια αυτό να είναι απόλυτο.

Προαπαιτούμενα

  • Προαπαιτούμενο είναι η ικανότητα για επικοινωνία (ρητορική, ευγενικός και προσεγμένος λόγος),
  • Η καλή χρήση Η/Υ και ο χειρισμός εφαρμογών MS Office,
  • Το δίπλωμα οδήγησης E.Ι.Χ. και εν γένει οι επικοινωνιακές δεξιότητες.