Η αγγελια αυτη δημοσιευθηκε πριν από 2 μηνες και ισως εχει καταργηθει

Στο πλαίσιο άμεσης ανάπτυξης του τομέα Operations η First Data ενδιαφέρεται να προσλάβει Processing Specialist για το τμήμα του POS Production.

O κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία, την παραμετροποίηση και την αποστολή τερματικών μηχανημάτων (POS) στους συνεργαζόμενους εμπόρους.

Προφίλ θέσης και καθήκοντα εργασίας:

 • Διαχείριση αρχείων εκτυπώσεων, καταγραφή εντύπων παραγωγής, αρχειοθέτηση καταστάσεων
 • Έλεγχος και παραμετροποίηση τερματικών βάσει δεδομένων του τελικού χρήστη
 • Χειρισμός laser printers και ηλεκτρονικού υπολογιστή σε περιβάλλον Windows
 • Επικόλληση, ένθεση, πακετάρισμα τερματικών
 • Οργάνωση χώρου εργασίας και αποθηκευτικών χώρων
 • Χρήση ηλεκτρονικού συστήματος για καταχώριση πληροφοριών
 • Διεκπεραίωση λοιπών διαχειριστικών εργασιών βάσει αναγκών της ομάδας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επιθυμητή η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον παραγωγής
 • Προσήλωση στην τήρηση των κανόνων εργασίας βάσει κανονισμού λειτουργίας και ασφάλειας
 • Δυνατότητα προσαρμογής και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης
 • Δυνατότητα εργασίας τόσο στο πλαίσιο ομάδας, όσο και ατομικά
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Απολυτήριο Λυκείου, επιθυμητές οι σπουδές σε επίπεδο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες με βάση μηνιαίο εναλλασσόμενο πρόγραμμα

Η εταιρία προσφέρει επιπλέον του μισθού απασχόλησης:

 • Ιδιωτικό πρόγραμμα νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης
 • Περιβάλλον συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης
 • Μετακίνηση από και προς τις εγκαταστάσεις της εταιρίας με εταιρικά λεωφορεία

Εταιρεία: First Data
Επικοινωνία: Skywalker