Η αγγελια αυτη δημοσιευθηκε πριν από 2 μηνες και ισως εχει καταργηθει

Όμιλος Πολυεθνικών Εταιριών που εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας και δραστηριοποιείται στον χώρο της ενέργειας αναζητά για τις οικονομικές της υπηρεσίες Treasurer / Οικονομικό Αναλυτή.

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο πτυχίο εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
 • Προϋπηρεσία 4 τουλάχιστον ετών σε αντίστοιχη θέση (treasurer ή οικονομικού αναλυτή) σε οργανωμένο λογιστήριο εταιρίας, τράπεζα ή ελεγκτική εταιρία
 • Εξοικείωση με συστήματα ERP (Softone επιθυμητό)
 • Πολύ καλή χρήση Microsoft Office, ιδιαίτερα Εxcel
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο (επίπεδο C2 – Proficiency)
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας

Αρμοδιότητες (ως Treasurer):

 • Χειρισμός τραπεζικών δανείων και λογαριασμών όψεως, επαφές, συμφωνίες λογαριασμών
 • Παρακολούθηση υποχρεώσεων (πιστωτές, προμηθευτές, δημόσιο) – διατραπεζικές πληρωμές
 • Παρακολούθηση απαιτήσεων – εισπράξεων, κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων
 • Παρακολούθηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων ομίλου
 • Παρακολούθηση σχετικών υποστηρικτικών αρχείων

Αρμοδιότητες (ως Οικονομικός Αναλυτής):

 • Reporting σε τράπεζες και διοίκηση
 • Ανάλυση οικονομικών στοιχείων ομίλου
 • Παρακολούθηση οντοτήτων εξωτερικού – ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων κατά ΕΛΠ

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.

Εταιρεία: Skywalker
Επικοινωνία: Skywalker