Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ)

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ιδρύθηκε το 2005 και άρχισε να λειτουργεί το 2008, ενώ εδρεύει στη  Θέρμη του νομού Θεσσαλονίκης.

Image result for διεθνες πανεπιστημιο της ελλαδος

Έχει ως αποστολή και στόχο να παρέχει ανώτατη εκπαίδευση σε Έλληνες και ξένους και να παράγει και να μεταδίδει καινοτόμο γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα που ασχολείται.

Μέχρι και τον Απρίλιο του 2019 είχε εξειδίκευση στην παροχή ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών προγραμμάτων τα οποία απευθυνόταν και σε φοιτητές από άλλες χώρες που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα αλλά και σε Έλληνες φοιτητές που αναζητούν διεθνείς προοπτικές. Τον Απρίλιο του 2019 έγινε συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου με τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το πανεπιστήμιο διαθέτει τμήματα και παραρτήματα σε διάφορες μεγάλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στις Σέρρες, την Καβάλα, τη Δράμα, την Κατερίνη, την Έδεσσα, το Κιλκίς και το Διδυμότειχο.

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Σήμερα, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας λειτουργούν 34 Τμήματα τα οποία υπάγονται σε επτά (7) Σχολές, όπως προέκυψαν μετά την ανωτέρω αναφερόμενη συγχώνευση. Πιο συγκεκριμένα:

Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

 • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τις Σέρρες,
 • Οικονομικών Επιστημών, με έδρα τις Σέρρες,
 • Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με έδρα την Κατερίνη,
 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καβάλα,
 • Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
 • Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
 • Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Καβάλα,
 • Δημόσιας Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

 • Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
 • Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
 • Ανατολικών Γλωσσών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
 • Μουσειολογίας, με έδρα την Έδεσσα

Σχολή Επιστημών Υγείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

 • Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
 • Μαιευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
 • Βιοϊατρικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
 • Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
 • Νοσηλευτικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παράρτημα του Τμήματος, με έδρα το Διδυμότειχο

Σχολή Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες:

 • Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες,
 • Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, με έδρα τις Σέρρες,
 • Πολιτικών Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες,
 • Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα τις Σέρρες,
 • Μηχανικών Περιβάλλοντος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
 • Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
 • Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Σχολή Επιστημών Σχεδιασμού, με έδρα τις Σέρρες:

 • Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, με έδρα τις Σέρρες,
 • Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, με έδρα το Κιλκίς,

Σχολή Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καβάλα:

 • Φυσικής, με έδρα την Καβάλα,
 • Χημείας, με έδρα την Καβάλα,
 • Πληροφορικής, με έδρα την Καβάλα,
 • Γεωλογίας, με έδρα την Καβάλα.

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, με έδρα τη Δράμα:

 • Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα τη Δράμα,
 • Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, με έδρα τη Δράμα,
 • Γεωπονίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη,
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την Θεσσαλονίκη
Website