Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1984 και απαρτίζεται πλέον από δώδεκα Tμήματα σπουδών, εκ των οποίων έξι ιδρύθηκαν το 2018 με την ενσωμάτωση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Σκοπός των σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα συνεχούς εμβάθυνσης στην επιστήμη και αξιοποίησης της και επιπλέον, να αναπτύξουν ολόπλευρα την προσωπικότητα τους.

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο λειτουργούν οι εξής σχολές, με τα αντίστοιχα τμήματα:

Σχολή Ιστορίας και Μετάφρασης – Διερμηνείας

 • Τμήμα Ιστορίας
 • Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής

 • Τμήμα Aρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
 • Τμήμα Πληροφορικής
 • Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών

 • Τμήμα Μουσικών Σπουδών
 • Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
 • Το Τμήμα Εθνομουσικολογίας

Σχολή Περιβάλλοντος

 • Τμήμα Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

 • Τμήμα Τουρισμού
 • Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
Website