Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1977, βρίσκεται στο ακρωτήρι Χανίων και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το 1984. Η πρώτη σχολή που λειτούργησε ήταν αυτή των Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.

Σκοπός του ιδρύματος είναι η διεξαγωγή ερευνών, η παροχή εξειδικευμένων και μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σύγχρονα μηχανολογικά πεδία καθώς και η ανάπτυξη δεσμών με την ελληνική βιομηχανία. Το Πολυτεχνείο Κρήτης κατατάσσεται σε υψηλά επίπεδα μεταξύ των ελληνικών πολυτεχνείων από άποψη παραγωγικότητας της έρευνας, της χρηματοδότησης της έρευνας και των επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργούν 5 σχολές μηχανικών πενταετούς φοίτησης, καθώς και εργαστήρια πάνω στους τομείς των Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Μηχανικής και Κοινωνικών Επιστημών, τα οποία προσφέρουν επικουρικό έργο στις σχολές του Ιδρύματος. Οι σχολές κατά σειρά έναρξης λειτουργίας είναι οι εξής:

  • Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
  • Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
  • Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
  • Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Website