Υπάλληλος Μισθοδοσίας / Payroll Specialist

Υπάλληλος Μισθοδοσίας είναι ο επαγγελματίας ο οποίος συνήθως εργάζεται στο λογιστήριο κάποιας επιχείρησης ή είναι μέλος ενός λογιστικού γραφείου το οποίο παρέχει υπηρεσίες μισθοδοσίας σε άλλες εταιρείες ή οργανισμούς. Βασική του υποχρέωση είναι ο υπολογισμός και η έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων της εταιρείας, ενώ επιπλέον είναι επιφορτισμένος και με το διαχειρίζεται τις συμβάσεις εργασίας, να τηρεί αρχείο προσωπικού, να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες αναφορικά με νέες προσλήψεις και αποχωρήσεις εργαζομένων, να βρίσκεται σε επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες όπως το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΔ και σε κάποιες περιπτώσεις με την επιθεώρηση εργασίας. Επιπροσθέτως, τα τελευταία χρόνια η έκδοση των μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων υπολογίζεται με τη χρήση προγραμμάτων μισθοδοσίας (π.χ. ΕpsilonΝet), προϋπηρεσία στα οποία θεωρείται ως πρόσθετο προσόν.

Προαπαιτούμενα

  • Πέρα από τα προγράμματα μισθοδοσίας που αναφέρθηκαν άνωθεν, είναι σημαντικός ο χειρισμός εφαρμογών MS Office,
  • Απαιτείται πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας αναφορικά με το εργατικό και το ασφαλιστικό δίκαιο,
  • Τέλος λόγω του ευαίσθητου περιεχομένου που διαχειρίζεται ο υπάλληλος μισθοδοσίας, είναι απαραίτητο να τηρείται απόλυτη εχεμύθεια.