Η αγγελια αυτη δημοσιευθηκε πριν από 2 μηνες και ισως εχει καταργηθει

Η ICAP Recruitment Solutions είναι μέρος του ομίλου ICAP του μεγαλύτερου Ομίλου Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Εξειδικεύεται στην αξιολόγηση και επιλογή αποφοίτων και νέων στελεχών για Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Ο πελάτης μας, μια δυναμική Ελληνική πολυεθνική εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει άτομο για τη θέση Customer Service & Logistics Officer.

Αρμοδιότητες:

  • Επικοινωνία με πελάτες μέσω τηλεφώνου ή email
  • Λήψη και αξιολόγηση των πληροφοριών με σκοπό την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών
  • Επεξεργασία παραγγελιών, εφαρμογών και αιτημάτων – με σκοπό την οργάνωση εργασιών βάση του χρονοδιαγράμματος των πελατών
  • Επεξεργασία και διαχείριση αιτημάτων των πελατών
  • Καταγραφή των αλληλεπιδράσεων και συναλλαγών των πελατών και προετοιμασία και διανομή των εκθέσεων δραστηριότητας των πελατών
  • Επικοινωνία και συντονισμός των τμημάτων της εταιρείας και των Δημόσιων υπηρεσιών
  • Παροχή πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εξυπηρέτησης πελατών

Εταιρεία: ICAP
Επικοινωνία: ICAP
Περιοχή: Θήβα