Η αγγελια αυτη δημοσιευθηκε πριν από 2 μηνες και ισως εχει καταργηθει

Ελληνική εταιρία ενδυμάτων με δυναμική παρουσία στον χώρο και ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο επιθυμεί να προσλάβει για τα κεντρικά γραφεία της, στη Θεσσαλονίκη E-shop Operator.

Περιγραφή θέσης:

 • Συντονισμός και εκτέλεση εργασιών e-shop
 • Διαχείριση και ενημέρωση πλατφόρμας e-shop
 • Διαχείριση παραγγελιών και διεκπεραίωση πωλήσεων και φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα αποθήκης
 • Έκδοση των απαραίτητων παραστατικών
 • Επικοινωνία και εξυπηρέτηση των πελατών

Προφίλ υποψηφίου:

 • Κάτοχος τίτλου σπουδών με κατεύθυνση Marketing
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση από ένα (1) έως τρία (3) έτη
 • Πολύ καλή γνώση Digital Marketing, Google Adwords, Facebook Ads, Google Analytics
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Power Point, Word, Excel, Photoshop)
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, προφορική και γραπτή

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρία

Εταιρεία: Access Fashion
Επικοινωνία: Skywalker
Περιοχή: Θεσσαλονίκη