Η αγγελια αυτη δημοσιευθηκε πριν από 2 μηνες και ισως εχει καταργηθει

H Αction Line αναζητά για την άμεση στελέχωση θέσης σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό στην Αθήνα Team Leader Collection.

Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση, συντονισμός, έλεγχος του τμήματος και των τηλεφωνικών επικοινωνιών
 • Διαχείριση, καθοδήγηση, εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών
 • Παρακολούθηση στόχων, σχεδιασμός προτάσεων και ενεργειών απαραίτητων για την επίτευξή τους
 • Αξιολόγηση των εργαζομένων, διασφάλιση τήρησης των διαδικασιών

Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση τμήματος ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Οffice
 • Πελατοκεντρική αντίληψη με έμφαση στο αποτέλεσμα
 • Ευχέρεια επικοινωνίας και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Δυναμική προσωπικότητα με κριτική σκέψη
 • Ευελιξία ωραρίου, ομαδικό πνεύμα εργασίας

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικός μηνιαίος μισθός και ασφάλιση
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση σε βάρδιες
 • Εύκολη πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Εταιρεία: Action Line
Επικοινωνία: Skywalker