Εμπορικός Αντιπρόσωπος (Commercial Agent)

Εμπορικός αντιπρόσωπος είναι ο επαγγελματίας ο οποίος διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου προσώπου την πώληση ή την αγορά εμπορευμάτων. Ειδικότερα, προσπαθεί να κλείνει συμφωνίες και να προστατεύει τα συμφέροντά του εντολέα του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως ορίζει το συμβόλαιο αντιπροσώπευσης που έχουν συνάψει τα δύο μέρη.

Κύριες αρμοδιότητες του εμπορικού αντιπροσώπου είναι να επικοινωνεί με παλαιούς πελάτες ενημερώνοντας τους για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, να προσεγγίζει νέους πελάτες και να διερευνά τις ανάγκες τους, να παρέχει συμβουλές σχετικά με τη χρήση και τη συντήρηση των πωλούμενων προϊόντων, να προετοιμάζει τις παραγγελίες και να προγραμματίζει μελλοντικές προωθητικές ενέργειες.

Επιπλέον, καταγράφει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς, παρακολουθεί τον ανταγωνισμό, συγκρίνει τις τιμές μεταξύ διάφορων προμηθευτών και γενικότερα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παρέχει στον εντολέα του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε παραγγελία που λαμβάνει, έχοντας στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα δείγματα, έντυπο και διαφημιστικό υλικό για τη διεκπεραίωση των εργασιών και τη λήψη παραγγελιών.

Συνήθως έχει την αποκλειστική αντιπροσώπευση για την πώληση των προϊόντων της επιχείρησης όπου απασχολείται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, λαμβάνει προμήθεια επί του ποσού του τιμολογίου για όλες τις πωλήσεις του αμέσως μετά την παράδοση των εμπορευμάτων, ενώ λαμβάνει και αποζημίωση για τα περαιτέρω έξοδά του. Ταυτόχρονα όμως έχει την υποχρέωση να μην παρεκκλίνει από τις τιμές, το χρόνο παράδοσης και τους όρους πληρωμής που καθορίζει ο εντολέας χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος μπορεί να απασχοληθεί σε πολλούς τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, σε αντιπροσωπείες εισαγόμενων προϊόντων, στο τμήμα πωλήσεων επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πώληση καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών, σε τουριστικές επιχειρήσεις ως σύμβουλος προώθησης, αλλά και σε διάφορες ιδιωτικές εταιρείες, όπως φαρμακευτικές, κινητής τηλεφωνίας, ασφαλιστικές κ.λπ., διαχειριζόμενος το πελατολόγιο της εταιρείας, για λογαριασμό της, σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας με δική του επιχείρηση, είτε ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνιακής πολιτικής σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε διεθνείς οργανισμούς που διαθέτουν τμήμα δημοσίων σχέσεων.

Στην αγορά εργασίας υπάρχει μεγάλη ζήτηση για δυναμικά και δραστήρια στελέχη προώθησης πωλήσεων, ενώ το ύψος των αποδοχών τους είναι ανάλογο με την αξία των προϊόντων ή υπηρεσιών που προωθούν και μπορεί να προσαυξάνεται με μηνιαία ή ετήσια bonus, ή ποσοστά επί των πωλήσεων που πραγματοποιούν. Επιπλέον, ορισμένες επιχειρήσεις, παρέχουν, επιδοτούν ή επιβραβεύουν τους εμπορικούς αντιπροσώπους τους με ειδικά πριμ ή άλλα προνόμια, όπως ταξίδια, αυτοκίνητα, ομαδική ασφάλιση, κ.λπ.