Στέλεχος Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων (Market Research Specialist / Statistician)

Στέλεχος Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων είναι ο επαγγελματίας ο οποίος εργάζεται σε εξειδικευμένες εταιρείες και έχει ως αντικείμενο εργασίας τη διεξαγωγή ερευνών για λογαριασμό επιχειρήσεων, πολιτικών κομμάτων, οργανισμών και κρατικών φορέων.

Σκοπός του είναι να επιλέξει το θέμα που θα ερευνηθεί, να συντάξει τα ερωτηματολόγια, και να επιλέξει τον τρόπο που θα τα προωθήσει. Στη συνέχεια συλλέγει, επεξεργάζεται και ταξινομεί τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα με συγκεκριμένη μεθοδολογία, τα αξιολογεί και συντάσσει την τελική έκθεση συμπερασμάτων, ενώ ταυτόχρονα προτείνει και τρόπους αξιοποίησής τους.

Το στέλεχος στατιστικών ερευνών και δημοσκοπήσεων μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, σε εταιρείες έρευνας αγοράς, αλλά και σε διαφημιστικές εταιρείες που οργανώνουν δημοσκοπήσεις για την ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού σε διάφορα προϊόντα.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς