Η αγγελια αυτη δημοσιευθηκε πριν από 2 μηνες και ισως εχει καταργηθει

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν διατελέσει σε θέσεις ευθύνης εμπορικών διευθύνσεων τουλάχιστον επί 5ετία με συνολική προϋπηρεσία 8-10 ετών κατά προτίμηση σε μεγάλη και οργανωμένη εταιρία της βιομηχανίας ή του χονδρικού εμπορίου, άριστοι γνώστες της αγγλικής καθώς και της τεχνολογίας των υπολογιστών, με διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που να τους καθιστούν διακεκριμένους στην αγορά εργασίας για τα συγκεκριμένα καθήκοντα που έχουν επιτελέσει έως σήμερα.

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει την πιο κάτω περιγραφή εργασίας:

Ηγείται και διοικεί την εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας με σκοπό την αύξηση του κύκλου εργασιών, σε συνδυασμό με την επιδιωκόμενη από την εταιρία κερδοφορία.

Συνεργάζεται στενά με τα τμήματα παραγωγής, διανομής, τροφοδοσίας, οικονομικό, μάρκετινγκ προκειμένου να εξασφαλίσει ή να βεβαιώνεται ότι η παραγωγική διαδικασία της εταιρίας είναι σε ετοιμότητα να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες στις ποσότητες και με την ποιότητα που επιθυμούν οι πελάτες.

Από κοινού με τη διοίκηση, συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τους μεγάλους πελάτες παρέχοντάς τους όλα εκείνα τα πληροφοριακά στοιχεία με τα οποία θα βεβαιωθούν ότι η εταιρία μπορεί να αποτελέσει έναν άριστο προμηθευτή προϊόντων και υπηρεσιών για τους πελάτες.

Προτείνει την εισαγωγή νέων προϊόντων ή κωδικών ή κατηγοριών στην εταιρία, συνεργαζόμενος προς τούτο με τα τμήματα παραγωγής και μάρκετινγκ όσο και το οικονομικό, προκειμένου να συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας όσο και της εμπορικής κερδοφορίας της εταιρίας.

Αναπτύσσει και διατηρεί επαφές με πελάτες καθώς επίσης στοχεύει στην επίτευξη πελατειακής βάσης της εταιρίας κατάλληλης σε ποσότητα αλλά και ποιότητα προκειμένου να συμβάλει καθοριστικά στην εμπορική αειφορία της εταιρίας.

Συμμετέχει ενεργά σε εμπορικές εκθέσεις και επιχειρησιακές παρουσιάσεις και κλαδικά γεγονότα προκειμένου να προωθήσει το όνομα της εταιρίας ως ενός προνομιακού και εξαίρετου προμηθευτή.

Ερευνά την αγορά προκειμένου να διαπιστώσει την εμπορική δυναμική της και με βάση τα συμπεράσματα που αποκομίζει υποβάλλει κατάλληλες εκθέσεις προκειμένου να βοηθήσει την εταιρία να προβλέψει τις εμπορικές τάσεις και τη μορφή των προϊόντων του ανταγωνισμού στο μέλλον.

Συμμετέχει στη διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής της εταιρίας μέσω αναλυτικών προτάσεων τις οποίες υποβάλλει εγκαίρως προς συζήτηση στο διοικητικό της συμβούλιο ανά κατηγορία προϊόντων.

Εταιρεία: HRStrategy