Η αγγελια αυτη δημοσιευθηκε πριν από 2 μηνες και ισως εχει καταργηθει

Η εταιρία Σταύρος Καζακίδης, με έδρα στο νομό Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να καλύψει τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή.

Περιγραφή Καθηκόντων

 • Επιχειρησιακή διαχείριση & συντονισμός της ομάδας πωλήσεων
 • Διαχείριση / παρακολούθηση πελατολογίου
 • Εμπορικές συμφωνίες, ανάπτυξη εξαγωγών
 • Προωθητικές ενέργειες
 • Παρακολούθηση αγορών & έρευνα αγοράς
 • Έλεγχος αποτελεσμάτων & επεξεργασία/ ανάπτυξη σχετικών αναφορών
 • Ανάπτυξη στρατηγικών online καταστήματος

Απαιτούμενες ειδικές γνώσεις / δεξιότητες / εμπειρία

 • Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Επιθυμητό πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων-Marketing
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση εφαρμογών ERP & CRM
 • Εμπειρία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία Social Media Marketing
 • Δυνατότητα ταξιδιών (25-50% του συνολικού χρόνου)

Προσωπικά Χαρακτηριστικά

 • Ομαδικό πνεύμα & ικανότητα συνεργασίας
 • Ικανότητα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Νοοτροπία παροχής υπηρεσίας
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων & επίλυσης προβλημάτων
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Αίσθημα ευθύνης

Παροχές

 • Μισθός & βάσει επίτευξης στόχων bonus
 • Αυτοκίνητο για τα ταξίδια
 • Κινητό τηλέφωνο
 • Tablet και Laptop
 • Έξοδα ταξιδίου

Εταιρεία: StavrosKazakidis