Η αγγελια αυτη δημοσιευθηκε πριν από 2 μηνες και ισως εχει καταργηθει

Company Description

Τα Seven Spots είναι η μεγαλύτερη, σύγχρονη, ελληνική αλυσίδα καταστημάτων (76 σημεία) οικιακής ψυχαγωγίας.

Responsibilities

Ο/η υποψήφιος/-α που θα επιλεγεί, θα εργάζεται στα κεντρικά γραφεία μας, στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει ως σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και τη διαχείριση του e-shop (www.sevenspot.gr) της εταιρείας με στόχο την ανάδειξη του και την αναβάθμιση του ως βασικό μέσο πωλήσεων της εταιρείας και διαφήμισης των Seven Spots.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του/της θα περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση στατιστικών επισκεψιμότητας του e-shop
 • Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας του e-shop με την έγκαιρη αναγνώριση των τεχνικών προβλημάτων και τον συντονισμό των ενεργειών για την επίλυσή τους
 • Συνεχής και άμεση ενημέρωση σχετικά με τα νέα προϊόντα που παραλαμβάνονται
 • Επικοινωνία με τους Product Managers, προκειμένου να ανταλλάσσονται πληροφορίες και εκτιμήσεις που θα βοηθούν στην σωστή πρόβλεψη, παραγγελία, τροφοδοσία, στοκ
 • Επικαιροποίηση του e-shop σε αισθητικό και λειτουργικό επίπεδο, φροντίδα για την κατάλληλη εμφάνιση των προϊόντων
 • Διενέργεια ερευνών σε επίπεδο προϊόντων και τιμών ανταγωνισμού και ενημέρωση των αρμοδίων Product Managers
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών προώθησης/διαφήμισης του e-shop
 • Επίτευξη των συμφωνημένων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που αναλαμβάνει.

Qualifications & Skills

Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Επιθυμητή η καλή γνώση των προϊόντων και του ανταγωνισμού της εταιρείας πελάτη μας στην ελληνική αγορά
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Αξιοπιστία και υπευθυνότητα.

Benefits

Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης e-shop Manager, σας προσφέρονται τα ακόλουθα:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης, στο πλαίσιο μίας συνεχώς αναπτυσσόμενης εταιρείας.

Εταιρεία: Seven Spots

Για να καταθέσετε αίτηση κάντε κλικ εδώ σημειώνοντας Κωδικό Θέσης: ESM1