Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – ΤΕΙ Θεσσαλίας

TEI Thessalias - Oikonomologos.gr - logoΗ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι μία δομή, o ρόλος της οποίας είναι να αναπτύσσει τη στρατηγική, το όραμα και τις πολιτικές του ιδρύματος για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και τη σταδιοδρομία των φοιτητών του, να συντονίζει τις δομές και τις δραστηριότητες που βρίσκονται κάτω από την επίβλεψή της, να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των Δομών αυτών και, σε μεγάλο βαθμό, να αποτελέσει την κύρια πύλη σύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας.

Υπό τον συντονισμό της ΔΑΣΤΑ βρίσκονται οι υποκείμενες σε αυτή Δομές:

Website