Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Oikonomiko Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΗ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) δημιουργήθηκε προκειμένου να αποτελέσει το φορέα προγραμματισμού και συντονισμού όλων των ενεργειών προώθησης της απασχόλησης, της σταδιοδρομίας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας για τους φοιτητές και απόφοιτους του ΟΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΑΣΤΑ υποστηρίζει τους φοιτητές και πρόσφατους απόφοιτους του ΟΠΑ στην εξεύρεση εργασίας, την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και τη συμμετοχή σε πρακτική άσκηση.

Για το σκοπό αυτό, η ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ:

  • ενημερώνει, υποστηρίζει και επικοινωνεί με φοιτητές, αποφοίτους, μέλη ΔΕΠ και οργανισμούς.
  • συντονίζει και υποστηρίζει τις ενέργειες του ΟΠΑ για προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, μέσα από δράσεις της ΔΑΣΤΑ αλλά και του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.
  • αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την απασχόληση και σταδιοδρομία των φοιτητών και αποφοίτων, που υποστηρίζει τις ενέργειες των παραπάνω Γραφείων.
  • υποστηρίζει την οργάνωση και υλοποίηση σημαντικών πρωτοβουλιών του ΟΠΑ, όπως η διεξαγωγή των Ημερών Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών.
  • δημιουργεί ένα δίκτυο οργανισμών και μεντόρων από την κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο, για να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και επιλογές σταδιοδρομίας στους φοιτητές και αποφοίτους.
Website