Βιβλιοθήκη – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Oikonomiko Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΗ Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1928 και λειτουργεί στον πρώτο και δεύτερο όροφο του κεντρικού κτιρίου του πανεπιστημίου.

Βασικός στόχος της είναι η επιστημονική υποστήριξη των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου τους στις επιστήμες της Οικονομικής Επιστήμης, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Πληροφορικής και της Στατιστικής τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από 150.000 έντυπα (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, φυλλάδια) και από οπτικοακουστικό υλικό. Όλο το υλικό καταλογογραφείται, ταξινομείται και οργανώνεται με βάση διεθνείς βιβλιοθηκονομικούς κανόνες.

Η βιβλιοθήκη παρέχει προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης στους χρήστες της καθώς έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί με επιτυχία σύστημα αυτοματοποίησης μέσω του οποίου παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης στον αυτοματοποιημένο κατάλογο του υλικού της (OPAC). Διαθέτει επίσης δίκτυο με βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, καθώς και on-line πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις που περιέχουν άρθρα περιοδικών, ερευνητικά δοκίμια και στατιστικές σειρές.

Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική και ο δανεισμός γίνεται με αυτοματοποιημένο σύστημα. Κάθε άλλος ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα χρήσης του υλικού της βιβλιοθήκης, όχι όμως δικαίωμα δανεισμού, το οποίο του παρέχεται μόνο σε επίπεδο συνεργασίας βιβλιοθηκών (άτυπος διαδανεισμός).

Στη βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα:

  • Τμήμα Αναγνωστηρίου
  • Τμήμα Βιβλίων
  • Τμήμα Περιοδικών
  • Τμήμα Κυβερνητικών Εκδόσεων
  • Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
  • Κέντρο Τεκμηρίωσης ΟΟΣΑ

 

Website