Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Panepistimio Aigaiou - Oikonomologos.gr - logoΗ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η κύρια πύλη σύνδεσης του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.

Στόχος της είναι να αναπτύσσει τη στρατηγική, το όραμα και τις πολιτικές του ιδρύματος για τη σταδιοδρομία των φοιτητών και των αποφοίτων του.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τη ΔΑΣΤΑ του πανεπιστημίου Αιγαίου είναι:

  • Καταγραφή και δημοσιοποίηση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
  • Αναζήτηση και διαμόρφωση συνεργασιών με τους παραγωγικούς φορείς για εξεύρεση νέων θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης.
  • Ενημέρωση φοιτητών για μεταπτυχιακά προγράμματα αλλά και δυνατότητες χρηματοδότησης των σπουδών τους (υποτροφίες).
  • Διοργάνωση ημερίδων και εργαστηρίων, που στοχεύουν στην καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών και αποφοίτων του πανεπιστημίου Αιγαίου για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία.
  • Διοργάνωση εκδήλωσης «Ημέρες Ευκαιριών και Σταδιοδρομίας», κατά την οποία οι φοιτητές και απόφοιτοι του ιδρύματος έρχονται σε επαφή με υπεύθυνους παραγωγικών φορέων της χώρας και ενημερώνονται για την επικρατούσα κατάσταση στην αγορά εργασίας, τα απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες και τις συνθήκες εργασίας. Επίσης, τους παρέχεται η δυνατότητα για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, αφού κατά τη διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιούνται συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού.
  • Ενημέρωση για ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια που διοργανώνονται από άλλους φορείς της χώρας.
  • Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται από το Γραφείο Διασύνδεσης, σχετικά με την απορρόφηση των αποφοίτων του πανεπιστημίου Αιγαίου από την αγορά εργασίας.
  • Καλλιέργεια επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό.
  • Ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικών με την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
  • Σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο μέσω επισκέψεων σε επιλεγμένες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ λειτουργούν οι εξής Δομές:

Website