Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – Πάντειο Πανεπιστήμιο

Panteio Panepistimio - Oikonomologos.gr - logoΒασικός ρόλος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Παντείου Πανεπιστημίου είναι ο συντονισμός των επιμέρους πράξεων, δηλαδή του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ).

Η ΔΑΣΤΑ έχει σαν σκοπό να:

  • Συνδέσει την αγορά εργασίας με το Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • Προβαίνει σε αξιολογήσεις της λειτουργίας των επιμέρους πράξεων αλλά και σε βελτιωτικές προτάσεις
  • Παρακολουθεί, συλλέγει και καταγράφει πληροφορίες που αφορούν στις παρασχεθείσες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους από όλες τις δράσεις μέσω ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος
  • Παρέχει συνεχή ενημέρωση μέσω του δικτυακού τόπου για το σύνολο των δραστηριοτήτων και των παρεμβάσεων της ΔΑΣΤΑ
  • Δικτυώνεται με φορείς και οργανισμούς που σχετίζονται με την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα
  • Προβαίνει σε δράσεις προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων
  • Διοργανώνει διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας ιδεών και σχεδίων

Οι τελικοί αποδέκτες της ΔΑΣΤΑ είναι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί σπουδαστές, τελειόφοιτοι και απόφοιτοι, παρέχοντας τους, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

Website