Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

TEI Dytikis Makedonias - Oikonomologos.gr - logoH Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι μια δομή με βασικό στόχο τη σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία και την συνεχώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας.

Υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται οι εξής Πράξεις:

Η Δομή αυτή στοχεύει στη μεγιστοποίηση των συνεργειών και τη βελτιστοποίηση του συντονισμού και της διαχείρισης των δομών και δραστηριοτήτων που βρίσκονται κάτω από την επίβλεψή της, καθώς και τη διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα ιδρύματα, την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης.

Οι τελικοί αποδέκτες της ΔΑΣΤΑ είναι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί σπουδαστές, οι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι του ιδρύματος, δίνοντάς τους, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και παράλληλα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

Οι κυριότεροι στόχοι της ΔΑΣΤΑ είναι:

  • Η διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα ιδρύματα, την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης,
  • Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και άλλων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, οργανισμών και επιχειρήσεων, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων,
  • Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των σπουδαστών και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης,
  • Η ομαλότερη μετάβαση των σπουδαστών, τελειοφοίτων και αποφοίτων από το χώρο της εκπαίδευσης στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών
  • Η βελτιστοποίηση της ενημέρωσης των φοιτητών για τις δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων επιμέρους πράξεων.
Website