Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

TEI Dytikis Elladas - Oikonomologos.gr - logoΗ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας είναι μια ενιαία δομή με βασικό στόχο τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Εντός του ΤΕΙ υλοποιούνται και υποστηρίζονται δράσεις που αφορούν όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης επιδιώκοντας τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το επιχειρηματικό πνεύμα των φοιτητών καθώς και τη σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία.

Αυτές οι δράσεις κατανέμονται σε τρεις Πράξεις, οι οποίες συντονίζονται από τη ΔΑΣΤΑ:

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την εξοικονόμηση πόρων για την υλοποίηση των παρακάτω σχετικών δραστηριοτήτων:

  • Δημιουργία και υποστήριξη αυτόνομης δομής για τον συντονισμό των επιμέρους πράξεων σχετικά με την επαφή και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, την εξωστρέφεια του ιδρύματος, τη δημοσιότητα των δράσεων και την προώθηση των ωφελειών που προκύπτουν από αυτές.
  • Συνεχής παρακολούθηση της πορείας όλων των Πράξεων και περιοδική αξιολόγησή τους.
  • Δημιουργία σαφούς πλαισίου συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων μερών μέσα από έναν κώδικα δεοντολογίας.
  • Ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει όλες τις πράξεις,
  • Παροχή σύνδεσης με την αγορά εργασίας και σύγχρονες υπηρεσίες ενημέρωσης για τους ενδιαφερόμενους της πρακτικής άσκησης
  • Υποστήριξη και αξιολόγηση όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Σε αυτό το πλαίσιο συντονίζει τις προαναφερθείσες τρεις Πράξεις, ομογενοποιεί και προγραμματίζει τις δραστηριότητές τους αποβλέποντας στην εξέλιξη και στον εξορθολογισμό τους μέσα από ένα σύνολο στρατηγικών στόχων, παρακολουθεί την πορεία των ενεργειών για την επίτευξη αυτών των στόχων, αξιολογεί τα αποτελέσματά τους και προσαρμόζεται στις προκύπτουσες ανάγκες και απαιτήσεις σύμφωνα με τη δυναμική της κοινωνίας και της οικονομίας.

Website