Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένης Τουριστικής Επιχειρησιακής Έρευνας – ΤΕΙ Αθήνας

Σκοπός του Εργαστηρίου Τουριστικού Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένης Τουριστικής Επιχειρησιακής Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας είναι η κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών στους επιστημονικούς τομείς της Οικονομίας, της Διοίκησης, του Μάρκετινγκ, της Πληροφορικής και της Κοινωνιολογίας που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη και στη λειτουργία επιχειρήσεων του κλάδου του Τουρισμού.

Ειδικότερα, η λειτουργία του Εργαστηρίου στοχεύει στην κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών στα ακόλουθα ερευνητικά αντικείμενα:

 • Ανάλυση της Τουριστικής Αγοράς
 • Σχέδια Τουριστικού Μάρκετινγκ
 • Σχέδια Τουριστικής Ανάπτυξης της Χώρας
 • Σχέδια Τουριστικής Ανάπτυξης Προορισμών
 • Σχέδια Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης
 • Σχέδια Ανάπτυξης Ειδικών Μορφών Τουρισμού
 • Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών
 • Διοίκηση Τουριστικών Γραφείων
 • Σχεδιασμός ειδικευμένων τουριστικών προσφορών.
 • Νέες τεχνολογίες στον Τουρισμό
 • Ανάπτυξη και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στις Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση
 • Επιχειρησιακός σχεδιασμός
 • Τεχνικές λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Ποιότητα Υπηρεσιών Φιλοξενίας
 • Τουριστικό Δίκαιο
 • Κοινωνιολογία του Τουρισμού
 • Ανάλυση πελατειακής συμπεριφοράς τουριστών
 • Επιχειρηματική ηθική
 • Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Website