Βιβλιοθήκη – ΤΕΙ Αθήνας

TEI Athinon - Oikonomologos.gr - logoΗ Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας διαθέτει πλούσια επιστημονική βιβλιογραφία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή καθώς και μία σειρά βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων.

Όλες οι μονάδες της βιβλιοθήκης είναι ανοικτές τόσο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και στους εξωτερικούς επισκέπτες, με δυνατότητα δανεισμού βιβλίων μόνο για τους  εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του ιδρύματος.

Η κεντρική βιβλιοθήκη, από το 1998 διαθέτει σε 24ωρη βάση πληροφορίες στους χρήστες της, μέσω του διαδικτύου, ενώ καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης με την πιο σύγχρονη βιβλιογραφία.

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας έχει στην αρμοδιότητά της όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη/ν:

  • Οργάνωση και λειτουργία της κεντρικής βιβλιοθήκης καθώς και τον συντονισμό λειτουργίας των βιβλιοθηκών κάθε τμήματος σπουδών.
  • Οργάνωση και λειτουργία του κεντρικού αναγνωστηρίου και δανειστικού τμήματος για τους σπουδαστές και τους εργαζόμενους του ΤΕΙ Αθήνας.
  • Μέριμνα για την ταξινόμηση και τεκμηρίωση του υλικού των βιβλιοθηκών του ΤΕΙ Αθήνας σύμφωνα με τα διεθνώς καθιερωμένα συστήματα.
  • Αξιολόγηση, κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος προμήθειας των βιβλίων και άλλου υλικού για τον εμπλουτισμό της κεντρικής βιβλιοθήκης και των βιβλιοθηκών των τμημάτων σπουδών.
  • Μέριμνα για την ηλεκτρονική διασύνδεση της βιβλιοθήκης με άλλες βιβλιοθήκες της χώρας αλλά και άλλων χωρών.
  • Μορφοποίηση, εκτύπωση, αποθήκευση και διακίνηση των διδακτικών συγγραμμάτων και σημειώσεων του ΤΕΙ Αθήνας.
  • Μορφοποίηση και έκδοση του πάσης φύσεως έντυπου υλικού του ΤΕΙ Αθήνας ήτοι οδηγού σπουδών, υλικού διαφήμισης των διαφόρων εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων, επιστημονικών διαλέξεων, προσκλήσεων καθώς και των πορισμάτων των εκδηλώσεων αυτών
  • Μαζική αναπαραγωγή εγγράφων των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας και την εκτύπωση των εντύπων που είναι αναγκαία για την λειτουργία τους, την εκτύπωση των εντύπων των χορηγούμενων πτυχίων και κάθε άλλο θέμα που από τη φύση του ανάγεται στην αρμοδιότητα του τμήματος.

 

Website