Γραφείο Διασύνδεσης – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Panepistimio Peloponnisou - Oikonomologos.gr - logoΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές και αποφοίτους του πανεπιστημίου Πελοποννήσου να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και να διεκδικήσουν εργασία αντίστοιχη των ακαδημαϊκών τους γνώσεων.

Έχοντας ως κύριο σκοπό την υποστήριξη των φοιτητών, το γραφείο διασύνδεσης λειτουργεί παρέχοντας ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα σταδιοδρομίας και προώθησης της απασχόλησης.

Μέσω αυτών των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί, ως ένα βαθμό, μια γέφυρα που διασυνδέει τις σπουδές με την αγορά εργασίας, την παραγωγή και την οικονομία γενικότερα.

Βασικός στόχος του γραφείου είναι να διευκολύνει την είσοδο και παραμονή των νέων στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό παγκόσμιο στίβο.

Στη βάση αυτή υποστηρίζει τους νέους ώστε να:

  • αυτοδιαχειρίζονται και να σχεδιάζουν ρεαλιστικά την εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία τους.
  • οδηγούνται σε συνειδητή και αβίαστη προσωπική επιλογή αντικειμένου σπουδών και επαγγέλματος.
  • αναπτύσσονται σε κάθε επίπεδο προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό.

 

Website