Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Panepistimio Peloponnisou - Oikonomologos.gr - logoΣκοπός της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι:

  • Η δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας στους φοιτητές του πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η ενθάρρυνσή τους στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης.
  • Η εκπαίδευση των φοιτητών σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την σύλληψη και την επιτυχημένη υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας και το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης.
  • Ο εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών με ειδικές γνώσεις επιχειρηματικότητας ώστε να καταστούν ικανοί να αναλάβουν με επιτυχία επιχειρηματικές δράσεις.
  • Η ενημέρωση των φοιτητών για τις τάσεις της αγοράς και τις τρέχουσες εξελίξεις, τα προγράμματα επιχειρηματικότητας που υλοποιούνται, τους τρόπους, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους φορείς και οργανισμούς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων.

 

Website