Γραφείο Διασύνδεσης – Πάντειο Πανεπιστήμιο

Panteio Panepistimio - Oikonomologos.gr - logoΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1993 και είναι το πρώτο γραφείο Διασύνδεσης μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών πληροφόρησης καθώς και επαγγελματικής και εκπαιδευτικής συμβουλευτικής στους φοιτητές και αποφοίτους του πανεπιστημίου.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη σύσταση ενός Κέντρου Συντονιστικού Οργάνου όλων των Γραφείων Διασύνδεσης των ελληνικών ΑΕΙ. Πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η κοινή οριζόντια δράση όλων των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών ΑΕΙ, με το Πάντειο Πανεπιστήμιο να αποτελεί το ίδρυμα συντονισμού της παραπάνω κοινής δράσης.

Το γραφείο διασύνδεσης λειτουργεί σε ένα νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο υπόγειο της Νέας Πτέρυγας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Κύριος στόχος είναι η προετοιμασία των φοιτητών και η υποστήριξη των αποφοίτων για την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Πιο συγκεκριμένα το Γραφείο Διασύνδεσης επικεντρώνεται στην ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του Παντείου Πανεπιστημίου για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Επιπλέον, στο πλαίσιο λειτουργίας του γραφείου διασύνδεσης αναπτύσσεται η συνεργασία και δικτύωση με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και με δημόσιους οργανισμούς για την προώθηση της επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών και αποφοίτων του πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

 • Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
 • Πληροφόρηση για εκπαιδευτικά θέματα
 • Δικτύωση φοιτητών & αποφοίτων με την αγορά εργασίας
 • Ηλεκτρονική ενημέρωση φοιτητών & αποφοίτων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητα

Οι υπηρεσίες που παρέχει το γραφείο διασύνδεσης σχετίζονται, επιπλέον, με την επικοινωνία και πληροφόρηση των φοιτητών και αποφοίτων για θέματα που αφορούν:

 • Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Υποτροφίες δημόσιων φορέων και κληροδοτημάτων
 • Προγράμματα κινητικότητας νέων
 • Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, σεμινάρια, ημερίδες, εκδηλώσεις
 • Δικτύωση φοιτητών & αποφοίτων με την αγορά εργασίας
 • Πληροφόρηση και αναζήτηση θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωση με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και δημόσιους οργανισμούς
 • Προώθηση βιογραφικών σημειωμάτων στο πλαίσιο της δικτύωσης των φοιτητών και αποφοίτων με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 • Οργάνωση Ημερίδων με θέματα που αφορούν τόσο την εκπαίδευση όσο και την αγορά εργασίας
 • Ηλεκτρονική ενημέρωση φοιτητών & αποφοίτων
 • Υποτροφίες
 • Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Σεμινάρια-Συνέδρια

 

Website