Βιβλιοθήκη – Πάντειο Πανεπιστήμιο

Panteio Panepistimio - Oikonomologos.gr - logoΗ Κεντρική Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου στεγάζεται στο  κεντρικό, νεοκλασικό κτίριο του Πανεπιστημίου και η συλλογή της, που καλύπτει το ευρύ επιστημονικό πεδίο των κοινωνικο-πολιτικών επιστημών, είναι ανοικτής πρόσβασης, δηλαδή οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό στα ράφια.

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη, η υποστήριξη και η προώθηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων, και η διεύρυνση των ακαδημαϊκών στόχων και του κοινωνικού ρόλου του Παντείου Πανεπιστημίου.

Για αυτόν το σκοπό η βιβλιοθήκη έχει αυτοματοποιήσει πλήρως τις λειτουργίες της και αναπτύσσει τις έντυπες καθώς και τις ηλεκτρονικές και ψηφιακές συλλογές της, μαζί με αρκετές διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές. Παράλληλα συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριακών πόρων.

Όλα τα μέλη του Παντείου Πανεπιστημίου έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, ενώ οι συλλογές ανοικτής πρόσβασης και οι χώροι ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμοι και σε εξωτερικούς χρήστες, οι οποίοι μπορούν να αναζητήσουν υλικό και να μελετήσουν στο αναγνωστήριο.

Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει:

  • Βιβλία που καλύπτουν θεματικά τα γνωστικά αντικείμενα του Παντείου Πανεπιστημίου, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα.
  • Πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, χάρτες, οδηγούς, βιβλιογραφίες, κλπ.).
  • Διδακτορικές Διατριβές.
  • Την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από το 1924 μέχρι σήμερα.
  • Εκδόσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΚΕ, ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ και άλλων οργανισμών.
  • Λογοτεχνική συλλογή αποτελούμενη από 350 περίπου τίτλους ελληνικής και ξένης πεζογραφίας.

Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τους φοιτητές, τα μέλη του Δ.Ε.Π. και το υπόλοιπο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του πανεπιστημίου ενώ στη βιβλιοθήκη γίνονται δεκτοί και εξωτερικοί χρήστες, οι οποίοι όμως δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού.

Επίσης έχει εγκατασταθεί ανεξάρτητο σύστημα Η/Υ που καλύπτει τις ανάγκες δικτύωσης και  λειτουργίες της βιβλιοθήκης (παραγγελίες, καταλογογράφηση, on-line κατάλογος, δανεισμός κλπ.).

Ιστοσελίδα