Γραφείο Διασύνδεσης – ΤΕΙ Κρήτης

TEI Kritis - Oikonomologos.gr - logoΤο Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης έχει βασική επιδίωξη την προώθηση των φοιτητών και πτυχιούχων του ιδρύματος στην αγορά εργασίας.

Για το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και υπηρεσίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, αλλά και συλλογικούς φορείς, όπως επιμελητήρια και συνεταιρισμούς, το οποίο συντελεί στην αποτελεσματικότερη προώθηση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας.

Το Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελεί ένα δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα σε επιχειρηματίες που αναζητούν στελεχιακό δυναμικό και φοιτητές ή πτυχιούχους οι οποίοι διεκδικούν θέσεις εργασίας, και παρέχει πληροφόρηση για θέματα που αφορούν:

  • προπτυχιακές & μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • υποτροφίες, κληροδοτήματα, καθώς και τρέχουσες ευκαιρίες δια βίου εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης
  • επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Ιδρύματος, αλλά και τις γενικότερες τάσεις και εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Στο χώρο του Γραφείου λειτουργεί βιβλιοθήκη με πλούσιο ενημερωτικό και πληροφοριακό υλικό, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (οδηγοί σπουδών και επαγγελμάτων, προφίλ επιχειρήσεων, εφημερίδες, κλπ.) ενώ διαθέτει επίσης και υπολογιστές κοινής χρήσης για άμεση αναζήτηση και πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης.

 

Website