Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – ΤΕΙ Κρήτης

TEI Kritis - Oikonomologos.gr - logoΗ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Κρήτης διατυπώνει τους στόχους και σχεδιάζει τη στρατηγική του ιδρύματος για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας. Ευθύνεται για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση μιας βιώσιμης λειτουργίας και προώθησης των επιμέρους δομών και πολιτικών του ιδρύματος στον τομέα αυτό.

Η ΔΑΣΤΑ έχει ως κύριο αντικείμενο τη συνένωση των Δομών του ιδρύματος, οι οποίοι αφορούν τη διασύνδεση του με τους παραγωγικούς φορείς, τους φορείς προώθησης της απασχόλησης, τους εκπαιδευτικούς φορείς μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, όπως επίσης και τους φορείς προώθησης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Οι δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ απευθύνονται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης. Η βασική της αποστολή είναι να προσφέρει στους παραπάνω, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής απασχόλησης και παράλληλα να αποκτήσουν καινοτόμες γνώσεις και δεξιότητες που θα ενισχύσουν σημαντικά τις προϋποθέσεις απασχόλησης τους ή ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον επαγγελματικό τους βίο.

Υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Κρήτης βρίσκονται οι παρακάτω δομές του Ιδρύματος, κάθε μία από τις οποίες έχει δική της διοικητική οργάνωση και λειτουργία σύμφωνα με το οργανόγραμμα του ιδρύματος:

Website