Γραφείο Διασύνδεσης – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Xarokopeio Panepistimio - Oikonomologos.gr - logoΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό να αποτελέσει ένα δίκτυο πληροφόρησης και υποστήριξης των φοιτητών και των αποφοίτων του ιδρύματος σε εκπαιδευτικά, επαγγελματικά και ψυχοκοινωνικά θέματα.

Βασικός στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών και των επιχειρήσεων ή άλλων παραγωγικών φορέων στους οποίους θα μπορούσαν να απορροφηθούν, αξιοποιώντας κατάλληλα τις γνώσεις τους στην αγορά εργασίας.

Η λειτουργία του γραφείου διασύνδεσης συνίσταται στις εξής δραστηριότητες:

  • Συλλογή στοιχείων για τις δυνατότητες πρακτικής άσκησης και απασχόλησης στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης για επιμορφωτικά σεμινάρια, μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες.
  • Ενημέρωση της αγοράς εργασίας για το έργο των τμημάτων του πανεπιστημίου και τις δυνατότητες του φοιτητικού τους δυναμικού.
  • Πληροφόρηση των φοιτητών και των πτυχιούχων του πανεπιστημίου για τους τρόπους αναζήτησης και διεκδίκησης μιας θέσης εργασίας, καθώς και συμπεριφοράς σε μια συνέντευξη.
  • Διοργάνωση ημερίδων με τη συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων, με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών και των πτυχιούχων σε σχέση με τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη μιας θέσης εργασίας, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί σε διαφόρους τομείς της αγοράς εργασίας.

Η ενεργοποίηση όλων των παραπάνω διαδικασιών υποστήριξης του φοιτητή ή του πτυχιούχου από το Γραφείο Διασύνδεσης, γίνεται αμέσως μετά τη συμπλήρωση βιογραφικού σημειώματος, το οποίο κατατίθεται στο γραφείο.

 

Website