Βιβλιοθήκη – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Xarokopeio Panepistimio - Oikonomologos.gr - logoΗ Βιβλιοθήκη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου λειτουργεί στον 2ο όροφο της πτέρυγας «Ευανθία – Πετρούτση-Χαροκόπου» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι η συλλογή, η επεξεργασία και η διάδοση των πληροφοριών που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα των τμημάτων του ιδρύματος, καθώς και η εκπαίδευση των χρηστών, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στη χρήση των νέων τεχνολογιών και τη σωστή επιλογή των πηγών πληροφόρησης.

Στόχοι της Βιβλιοθήκης είναι:

  • Η επιλογή, απόκτηση, οργάνωση και η διαχείριση συλλογών βιβλίων, περιοδικών (έντυπων και ηλεκτρονικών), βάσεων δεδομένων και οπτικοακουστικού υλικού.
  • Η εξασφάλιση της πρόσβασης σε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης (βάσεις δεδομένων, περιοδικά, θεματικές πύλες κλπ.).
  • Η στελέχωση της βιβλιοθήκης με κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και η μέριμνα για τη διαρκή επιμόρφωσή του.
  • Η μέριμνα για την εξασφάλιση του εξοπλισμού (λογισμικού και υλικοτεχνικού) για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της βιβλιοθήκης.
  • Η υποστήριξη και η πληροφόρηση όλων των χρηστών της.
  • Η παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης προς όλους τους χρήστες για τη σωστή αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριακών πηγών.
  • Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στους τομείς της βιβλιοθηκονομίας και της πληροφόρησης, καθώς και των τεχνολογικών εξελίξεων με στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων.
  • Η συνεργασία της βιβλιοθήκης με άλλες βιβλιοθήκες, καθώς και με ιδρύματα και οργανισμούς του εξωτερικού και εσωτερικού.
  • Η τακτική αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η βιβλιοθήκη έχει αυτοματοποιήσει τις λειτουργίες της με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων ενώ στο χώρο της λειτουργούν υπολογιστές για αναζητήσεις στον κατάλογό της. Οι συλλογές της περιλαμβάνουν βιβλία, περιοδικά, συγγράμματα μελών ΔΕΠ, στατιστικές μελέτες, πτυχιακές εργασίες κλπ.

Μέσω της ιστοσελίδας της που ενημερώνεται συνεχώς, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως έρευνα στον κατάλογο βιβλίων και περιοδικών, πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων, παραγγελίες άρθρων από άλλες βιβλιοθήκες της Ελλάδος, χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις κτλ.

Επίσης, η βιβλιοθήκη του Χαροκοπείου πανεπιστημίου είναι μέλος του Heal-Link (Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών).

 

Website