Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

TEI Kentrikis Makedonias - Oikonomologos.gr - logoΑποστολή της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι η καλλιέργεια πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικής νοοτροπίας στους φοιτητές και τα μέλη επιστημονικού προσωπικού του ιδρύματος, μέσα από τη συνεχή προώθηση θεματικών και δράσεων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Ειδικότερα, οι στόχοι της ΜΟΚΕ είναι:

 • η συμβολή στην ανάπτυξη μιας φιλικότερης στάσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας,
 • η ανάπτυξη ικανοτήτων εντοπισμού και αξιοποίησης επιχειρηματικών ευκαιριών στους φοιτητές,
 • η παροχή κατάρτισης και η ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων για την ίδρυση μιας επιχείρησης και τη διαχείριση της λειτουργίας της,
 • η υποστήριξη των φοιτητών στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών,
 • η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας του ιδρύματος και του επιχειρηματικού κόσμου.

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας είναι στην διάθεση των φοιτητών και αποφοίτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και των επιχειρήσεων της περιοχής, για να:

 • Βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και να αξιοποιήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες.
 • Ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
 • Παρέχει συμβουλές σε θέματα επιχειρηματικότητας.
 • Αναπτύξει τις δεξιότητες των φοιτητών και αποφοίτων σχετικά με την ίδρυση και τη διαχείριση μιας επιχείρησης.
 • Παρέχει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
 • Συμβάλει στην ανάπτυξη φιλικότερης στάσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
 • Ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας του ΤΕΙ και του επιχειρηματικού κόσμου.
 • Αναπτύξει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό (οδηγοί, φυλλάδια, έντυπα) για θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε ιδρυματικό επίπεδο.
 • Δημιουργήσει ένα ψηφιακό αποθετήριο εκπαιδευτικού και ενημερωτικού περιεχομένου, το οποίο θα οργανώνει και θα διαθέτει συνεχώς μία ευρεία θεματολογία ζητημάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές μέσω του Διαδικτύου.
 • Οργανώσει σεμινάρια ευαισθητοποίησης και κατάρτισης πάνω σε σύγχρονα ζητήματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με στόχο την παροχή κινήτρων στις προσπάθειες των φοιτητών και αποφοίτων να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 • Διοργανώσει εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις, θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα και ερευνητικά κέντρα με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών.

Ουσιαστικά, η ΜΟΚΕ εστιάζει το έργο της στην παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, που δεν περιορίζεται στην τυπική διδασκαλία των εντός των προγραμμάτων σπουδών για να μεταδώσει γνώσεις και να καλλιεργήσει προσόντα και δεξιότητες, αλλά περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες ενημέρωσης, εξοικείωσης, ενθάρρυνσης και ενεργοποίησης των φοιτητών, με σκοπό να κάνουν το επόμενο βήμα με σιγουριά και να αναπτύξουν δικές τους επιχειρηματικές και καινοτομικές δραστηριότητες.

 

Website