Βιβλιοθήκη – ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

TEI Kentrikis Makedonias - Oikonomologos.gr - logoΗ Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, είναι ακαδημαϊκή και άρχισε να λειτουργεί από το 1985 ως δανειστική βιβλιοθήκη.

Πρωταρχικός σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη και η προώθηση των διδακτικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών, οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών, μέσω της διάθεσης τεκμηριωμένης πληροφορίας σε κάθε είδους μορφή (έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, ηλεκτρονικά περιοδικά, νόμιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου κ.λπ.) με παράλληλη ενημέρωση και καθοδήγηση των χρηστών για την άμεση χρήση της και επιπλέον η συνεχής διερεύνηση τόσο των εκπαιδευτικών στόχων, όσο και του κοινωνικού ρόλου του ιδρύματος.

Σκοπός της είναι λοιπόν, εκτός από τις ανάγκες των προπτυχιακών σπουδαστών και των μελών του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού, να καλύπτει και τις ανάγκες των ερευνητών αλλά και της κοινότητας γενικότερα και να συμβάλλει ουσιαστικά στην πολιτιστική και πνευματική αναβάθμιση του νομού Σερρών.

Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης έχουν τα άτομα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες χρηστών:

  • Μέλη του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του ΤΕΙ
  • Φοιτητές που έχουν κάνει εγγραφή σε κάποια σχολή του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
  • Οι φοιτητές του εξωτερικού από προγράμματα ανταλλαγής (π.χ. ERASMUS)
  • Άτομα εκτός του ΤΕΙ, μόνιμοι κάτοικοι του νομού Σερρών, με ανάγκες χρήσης των συλλογών και των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης

 

Website