Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

DImokriteio Panepistimio Thrakis - Oikonomologos.gr - logoΗ Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) στοχεύοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας των φοιτητών και αποφοίτων του, υποστηρίζει:

  • Την εισαγωγή και διδασκαλία μαθημάτων επιχειρηματικότητας σε διάφορα τμήματα του ΔΠΘ.
  • Την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, για την ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης των νέων.
  • Τη διοργάνωση επισκέψεων σε παραγωγικούς φορείς για την ενδυνάμωση των σχέσεων πανεπιστημίου – επιχειρηματικού κόσμου.
  • Τη διεξαγωγή σεμιναρίων και την προβολή καλών πρακτικών επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Τη διοργάνωση εκδηλώσεων ειδικής θεματολογίας.
  • Τις υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) σε θέματα Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας.
  • Την ενημέρωση σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης επιχειρηματικών ιδεών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

 

Website