Βιβλιοθήκη – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

DImokriteio Panepistimio Thrakis - Oikonomologos.gr - logoΗ Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) είναι μια ενιαία μεγάλη επιστημονική βιβλιοθήκη που απευθύνεται τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα χωρίς γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς.

Αποστολή της είναι να αποτελέσει το συντονιστικό όργανο των κατά πόλεις και τμήματα βιβλιοθηκών, έτσι ώστε να διευκολύνει το πανεπιστήμιο στην επίτευξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών στόχων του, παρέχοντας και προωθώντας στην ακαδημαϊκή κοινότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την καταγραμμένη γνώση.

Σκοπό της Βιβλιοθήκης είναι:

  • Να εξασφαλίσει στους χρήστες της άμεση πρόσβαση σε κάθε διατιθέμενη πηγή πληροφορίας.
  • Να αποτελέσει ένα σύγχρονο κέντρο διαχείρισης της πληροφόρησης.
  • Να συγκεντρώσει την πνευματική παραγωγή του ιδρύματος και της Θράκης γενικότερα.

 

Website