Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Panepistimio Aigaiou - Oikonomologos.gr - logoΗ Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει σκοπό την καλλιέργεια επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας και την ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης μέσα από την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.

Η ΜΟΚΕ για την επίτευξη των στόχων της συνδυάζει δραστηριότητες που προάγουν:

  • Τη γνώση σε θέματα επιχειρηματικότητας, με την ανάπτυξη μαθημάτων που την ενισχύουν.
  • Την ανάπτυξη καινοτόμου και δημιουργικού πνεύματος, με την ένταξη δραστηριοτήτων που την υποκινούν, όπως τα Βραβεία Επιχειρηματικότητας
  • Τη σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο για την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών με επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, μέσω των επισκέψεων σε επιλεγμένες καινοτόμες επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας είναι η συστηματική καταγραφή και αξιοποίηση αποτελεσμάτων εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, στα οποία συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Παράλληλη κι εξίσου σημαντική δραστηριότητα είναι η καταγραφή της πνευματικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συναφή θέματα, ώστε να δημιουργηθεί μία εκτενής βάση δεδομένων με παλαιότερα ερευνητικά αποτελέσματα.

Ο τελικός στόχος είναι η διαρκής παρακολούθηση και προώθηση της ερευνητικής δυναμικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και η ανάδειξή του ως πρωτοπόρου πόλου γνώσης σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

 

Website